Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Bulwary Park zabezpieczone systemem oddymiania klatek schodowych ZODIC – zobacz case study

system_oddymiania_klatek

Zdjęcie: urbanity.pl; Bulwary Park, ul. Hetmańska 73 i 75, Rzeszów

O inwestycji

Najwyższe wieżowce mieszkalne na Podkarpaciu i przyciągająca wzrok architektura. SMAY zaprojektowało najwyższy poziom bezpieczeństwa inwestycji Bulwary Park na wypadek pożaru. Kompleks budynków powstał przy rogu ul. Hetmańskiej i al. Powstańców Warszawy, z szybkim dojazdem do centrum miasta.

Spokój, ekologia i oryginalność. Tak można określić najnowszą inwestycję, która wybija się ponad rzeszowskie budowle. Zespół budynków Bulwary Park to dwa bloki mieszkalne, a każdy z nich ma ponad 75 m wysokości. Otoczenie ośmiokondygnacyjnego kompleksu stanowią m.in. park tematyczny, w którym rośnie ponad 300 gatunków drzew i innych roślin, alejki ze strefą relaksu, tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe, biegowe i rolkowe oraz przystań kajakowa.

Inne cechy inwestycji to nowoczesny styl budownictwa, wysoki standard wykończeń, a do tego wymiana powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i redukcja strat ciepła. Dla zmotoryzowanych zaplanowano dwupoziomowy garaż, który firma SMAY wyposażyła w niezawodny system Safety Carpark.

Bezpieczne pionowe drogi ewakuacyjne to ZODIC

Doświadczeni eksperci SMAY zaopatrzyli kompleks budynków w pełną instalację wentylacyjną. Dokonali pomiarów sanitarnych i prób dymowych. Zapewniono także pełną asystę w trakcie odbiorów PSP oraz przed wykonaniem symulacji CFD dla garaży i obiektów budowlanych.

System oddymiania klatek schodowych ZODIC zainstalowany w inwestycji to zestaw urządzeń, których celem jest odprowadzanie dymu i ciepła z pionowych klatek schodowych. Oddymianie klatki schodowej w trakcie pożaru jest niezbędne do przeprowadzenia skutecznej i szybkiej ewakuacji mieszkańców ze stref zagrożonych pożarem. Wysoko wykwalifikowani specjaliści SMAY dostarczyli pełny pakiet systemów ZODIC-M dla wszystkich klatek schodowych.

Dopuszczenie do zadymienia dróg ewakuacyjnych może skutkować odcięciem dróg ucieczki osobom przebywającym w budynku, a w rezultacie – doprowadzić do utraty zdrowia i życia. Podstawowymi funkcjami systemu oddymiania klatek schodowych jest wykrycie i sygnalizacja dymu, oddymianie klatki schodowej oraz wentylacja bytowa. Klatki schodowe zostały wyposażone w system, którego celem jest oddymianie powietrzem kompensacyjnym dostarczonym w sposób mechaniczny.

Systemy ZODIC – najlepsze rozwiązania dla budynków mieszkalnych

tarcza_zodic

System oddymiania klatek schodowych. Spełnij wymagania aktualnych przepisów bezpieczeństwa z ZODIC-M:
• odprowadzenie dymu poprzez wymuszony mechanicznie przepływ powietrza przez klatkę schodową,
• klapa dymowa SCD-1-L lub wyrzutnia ścienna CDH-F-L jako element oddymiający,
• kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej części,
• ograniczony wpływ naturalnych zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu na efektywność oddymiania klatki.

Jak chronić garaż przed pożarem? System Safety Carpark

Parkingi podziemne zlokalizowane pod obiektami mieszkalnymi stwarzają szczególne zagrożenie. Źródłem pożarów mogą być zwarcia instalacji elektrycznej lub uwolnienie gazu z instalacji samochodowej LPG. O ile przyczyn pożarów może być wiele, aby zapobiegać pożarom, potrzebna jest sprawna instalacja wentylacji przeciwpożarowej.

Mając na uwadze wielkość garaży ulokowanych na dwóch poziomach wieżowców, firma SMAY zainstalowała system wentylacji pożarowej strumieniowej i bytowej. Zadaniem systemów zastosowanych w budynkach jest usunięcie nadmiernych stężeń zanieczyszczeń.

Garaże wieżowców zostały podzielone – za pomocą kurtyn dymowych i ścian niepalnych – na dwie oddzielne strefy pożarowe i dymowe, na każdej kondygnacji garażu. Dla każdej z kondygnacji przewidziano pracę systemu w układzie rewersyjnym. Dzięki temu zabiegowi powietrze jest wyciągane szachtem znajdującym się w strefie dymowej, w której wykryto pożar. W tym czasie nawiew powietrza odbywa się drugim szachtem zlokalizowanym po przeciwległej stronie garażu.

Na poziomie zerowych znajduje się:
– 3 szt. wentylatorów jednokierunkowych,
– 4 szt. wentylatorów rewersyjnych.

Na poziomie „-1” zabudowano:
– 2 szt. wentylatorów jednokierunkowych,
– 5 szt. wentylatorów rewersyjnych.

Wentylacja strumieniowa bytowa i oddymiająca Safety Carpark to także system rewersyjny z dwoma punktami nawiewno-wyciągowymi oraz pomieszczeniami technicznymi, w których znajdują się zasilacze urządzeń pożarowych (ZUP) zasilające wszystkie wentylatory tego systemu.

Napływ powietrza kompensacyjnego dla kondygnacji został zrealizowany dzięki układowi rewersyjnemu oraz grawitacyjnemu. Zastosowano dwie pary wentylatorów oddymiających, umieszczonych po dwóch przeciwległych stronach garażu.

Wentylacja w garażu, czyli cztery cechy Safety Carpark:
  • zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z każdego miejsca w garażu,
  • możliwość bezpiecznego opuszczenia strefy dymowej (przejścia do klatki schodowej),
  • utrzymanie zadymienia przez odpowiedni okres w danej strefie detekcji dymu lub strefie dymowej,
  • umożliwienie bezpiecznej ewakuacji z sąsiednich stref detekcji wolnych od zadymienia.

Inwestor:

Deweloper APKLAN; 1. Kreczmera 4, Rzeszów

Nowe wydanie przewodnika do projektowania „System oddymiania klatek schodowych ZODIC”

Systemy ZODIC to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych. Zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.