Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

System wentylacji bytowej w certyfikowanym budynku

System-wentylacji-bytowej
Sektor budowlany, jako główny emitent CO2, od kilkunastu lat wprowadza nowe narzędzia, które mają przyspieszyć zmiany w branży zielonego budownictwa. Certyfikacja jakości budynków staje się obowiązującym standardem w promowaniu budownictwa zrównoważonego i przyjaznego otoczeniu. Rynek budowlany musi się rozwijać, by sprostać wszystkim oczekiwaniom inwestorów, najemców i użytkowników.

System wentylacji bytowej – zielone budynki i certyfikaty ekologiczne

Najpopularniejsze certyfikaty w Polsce to niewątpliwie BREEAM i LEED oraz coraz częściej spotykany certyfikat WELL. Standardy BREEAM i LEED kładą szczególny nacisk na problematykę ekologiczną, zaś WELL koncentruje się na komforcie i zdrowiu użytkowników.

Proces certyfikacji najlepiej rozpocząć już na etapie tworzenia koncepcji. To wtedy podejmuje się kluczowe decyzje, które wywierają wpływ na charakterystykę budynku, a w konsekwencji na wynik procesu certyfikacji. Najlepsze efekty można osiągnąć, gdy projektanci współpracują z licencjonowanym specjalistą systemu BREEAM, LEED lub WELL. Konsultant zapoznaje projektanta z metodologią badań i pomaga w opracowaniu raportu, stanowiącego podstawę przyznania certyfikatu.

W budynku certyfikowanym zużywa się znacznie mniej energii, unika się szeroko rozumianego marnotrawstwa, notuje się duże oszczędności na kosztach serwisów i eksploatacji urządzeń, a użytkownicy oddychają powietrzem o właściwej jakości. Wszystko to oznacza mniejsze obciążenie dla środowiska.

Mimo że zielone budownictwo powstało z potrzeby poszanowania środowiska, już dziś obserwujemy wyraźne ukierunkowanie zrównoważonych obiektów na potrzeby ludzkie. Wykazano bowiem, że osoby przebywające w zdrowych wnętrzach pracują wydajniej i osiągają lepsze wyniki.

Autor
Monika Garbacz

Doradca techniczno-handlowy – SMAY

Wentylacja w zielonym budynku

Systemy wentylacyjne powinny zapewniać wysoką jakość powietrza, komfort cieplny i efektywność energetyczną, jednocześnie zapobiegając potencjalnym problemom z przegrzaniem, hałasem i zanieczyszczonym powietrzem wewnętrznym. Zielone budynki zawierają wszelkiego rodzaju urządzenia przyjazne dla środowiska, w tym takie, które oszczędzają energię, przyczyniając się do stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska budowlanego, a wentylacja zdecydowanie należy do tej kategorii.

Właściwa wentylacja powinna się znaleźć w każdym obiekcie budowlanym, a na jakość powietrza w pomieszczeniach kładzie się szczególny nacisk w procesie certyfikacji. W większości obiektów strategie monitoringu jakości powietrza wewnętrznego dotyczą kontroli poziomu CO2, wilgoci, lokalnego wywiewu, filtrowania powietrza nawiewanego oraz ochrony przed zanieczyszczeniami, w tym bioareozolami.

Istnieją liczne sposoby na zastosowanie odpowiedniej wentylacji w zielonym budynku. Korzystają one z wentylacji naturalnej, wentylacji z odzyskiem ciepła, energooszczędnych wentylatorów wyciągowych lub kombinacji wszystkich tych systemów. Strategia zielonego budynku dopuszcza wiele rozwiązań w zakresie zaprojektowania budynku, które mogą poprawić cyrkulację powietrza. Problem natomiast tkwi w tym, w jaki sposób administratorzy budynków zaangażują się w obsługę dostarczonych technik wentylacyjnych, zarówno pasywnych, jak i mechanicznych, czyli w świadome użytkowanie systemu.

Niezależnie od rodzaju wentylacji (a także typu obiektu, bo dotyczy to budynków zarówno zielonych, jak i tradycyjnych) idealny system jest starannie zaplanowany i zaprojektowany, biorąc pod uwagę wydatki powietrza. Ponadto przepływ powietrza musi być zrównoważony, aby wszyscy w budynku czuli się komfortowo, a zanieczyszczenia były usuwane. W zielonych budynkach chcemy zmniejszyć wpływ budynków na środowisko i zminimalizować zużycie energii elektrycznej. Jedną z metod osiągnięcia tych celów jest zastosowanie naturalnej bądź mechanicznej wentylacji lub ich kombinacji. Wybór zależy od lokalizacji budynku, klimatu i wielu innych czynników.

Aspekty wentylacji istotne w procesie certyfikacji

Wentylacja naturalna i mechaniczna

Wentylacja naturalna pozwala użytkownikom budynku na kontrolę ilości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, co jest równoznaczne z podniesieniem komfortu użytkowników. W okresie letnim otwieranie okien w nocy to często jedno z rozwiązań chłodzenia pasywnego; wiąże się to z oszczędnością energii wykorzystywanej do chłodzenia pomieszczeń. W systemie certyfikacji BREEAM za sprawną wentylację naturalną obiekt otrzymuje dodatkowe punkty. Wentylacja naturalna to pewna wymiana powietrza bez dodatkowych strat energii elektrycznej. Ta oszczędność oraz brak konieczności obsługi stanowią̨ istotne aspekty w procesie certyfikacji. Niemniej jednak działanie naturalnej wentylacji zależy od panujących warunków pogodowych, a powietrze zewnętrzne nie jest poddawane oczyszczaniu.

W przypadku wentylacji mechanicznej możliwy odzysk ciepła zapewnia osiągnięcie dużej efektywności energetycznej, a przy odpowiednim zaprojektowaniu daje możliwość́ klimatyzowania pomieszczeń. Jednakże w systemie wentylacji mechanicznej konieczne są systematyczne czynności serwisowe, których użytkownik nie zawsze jest świadomy. Zaniedbania mogą̨ prowadzić do niepożądanych skutków wpływających na zdrowie mieszkańców.

Z myślą̨ o oczekiwaniach zrównoważonego budownictwa firma SMAY proponuje rozwiązania w zakresie wentylacji zarówno naturalnej, jak i mechanicznej. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej kombinacji systemów możliwe jest wprowadzenie właściwej wymiany powietrza w każdym budynku.

Komfort cieplny

Stan, w którym człowiek odczuwa idealne warunki mikroklimatyczne, nazywa się komfortem cieplnym. Dobre samopoczucie to wynik równowagi termicznej organizmu człowieka z otoczeniem. Mowa o nim wtedy, gdy nie odczuwamy ani chłodu, ani gorąca. Komfort termiczny stanowi niejako połączenie czynników fizycznych oraz psychicznych. W branży budowlanej udało się wprowadzić ogólne zasady, dzięki którym można stworzyć obiekty komfortowe przynajmniej dla większości użytkowników. Znaczący wpływ na odczuwanie komfortu cieplnego ma temperatura oraz prędkość ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi.

W rzeczywistości odpowiednio zaprojektowana, wykonana i wyregulowana instalacja wentylacji jest zupełnie niezauważalna dla użytkownika, a właściwa dystrybucja powietrza w pomieszczeniach wywiera istotny wpływ na komfort użytkowników budynku. Dlatego bardzo ważny jest prawidłowy dobór nawiewników, które stanowią najważniejszy element kształtujący rozdział powietrza. Bogaty wybór produktów SMAY umożliwia projektantom dobór właściwych rozwiązań oraz zaprojektowanie systemu wentylacji do każdego typu pomieszczeń.

Jakość powietrza wewnętrznego a systemy wentylacji bytowej

Według WHO jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń zamkniętych wpływa na zdrowie użytkowników intensywniej niż powietrze zewnętrzne. Najbardziej charakterystycznym skutkiem niewłaściwej jakości powietrza w pomieszczeniach oraz zbyt małej liczby jego wymian (lub ich braku) jest syndrom chorego budynku. Pod tym pojęciem kryje się zespół dolegliwości takich jak bóle i zawroty głowy, omdlenia czy trudności z oddychaniem. Stan zdrowia człowieka zależy od czasu narażenia na różnorodne spektrum zanieczyszczeń, rodzaju czynnika oraz liczby mikroorganizmów obecnych w powietrzu. Podczas procesu certyfikacji weryfikowane są przyjęte rozwiązania projektowe, klasy filtrów, odległości czerpni i okien od źródeł zanieczyszczeń, a także wydatki powietrza.

Firma SMAY oferuje inteligentne rozwiązania do użytku komercyjnego i prywatnego w celu kontroli i poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. Rozwiązanie filtracyjne ELIXAIR zmniejsza poziom zanieczyszczeń oraz zapewnia wymaganą jakość powietrza w biurach, pomieszczeniach prywatnych, salach operacyjnych i laboratoriach. Urządzenia neutralizują bakterie i wirusy oraz sprawia, że możemy oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

Komfort akustyczny

W systemie certyfikacji warto przeanalizować oddziaływanie akustyczne projektowanego budynku na środowisko zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Przed oddaniem budynku trzeba przeprowadzić powykonawcze pomiary akustyczne. Wykazują one, czy stan faktyczny jest zgodny z założonymi wymaganiami oraz czy hałas od urządzeń wentylacji mechanicznej nie przekraczał dopuszczalnych wartości, a co za tym idzie nie wpływał negatywnie na użytkowników. By obniżyć poziom hałasu, który generują urządzenia mechaniczne wbudowane w instalację, należy zastosować tłumiki akustyczne. Hałas może generować także powietrze przepływające przez elementy zakończeniowe instalacji. Aby tego uniknąć, trzeba poprawnie je dobrać pod kątem akustycznym (taka usługa znajduje się w ofercie SMAY).

Analiza efektywności energetycznej budynku

Zgodnie z wymaganiami BREEAM i LEED szczególnie istotna i wysoko punktowana jest efektywność energetyczna budynku. Można określić wydatki energetyczne związane z eksploatacją, m.in. wentylacją pomieszczeń. Znając rzeczywiste zapotrzebowanie na energię w obiekcie, można oszacować koszty jego użytkowania. Dodatkowo, jeżeli analiza zostanie przeprowadzona na etapie projektowym, można np. sprawdzić kilka wariantów instalacji i wybrać optymalne energetycznie rozwiązania. Przekłada się to na oszczędności kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej, dlatego taka wiedza jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów.

Obecnie tendencja na rynku i wymagania co do niskiej energochłonności budynków dotyczą stosowania metod dynamicznie zmieniających parametry. Analiza różnych sygnałów, takich jak aktualna temperatura panująca w pomieszczeniu, stężenie CO2, godziny pracy użytkowników, informacje z czujników obecności czy czujników otwarcia okien, daje możliwość dostosowania wydajności wentylacji do aktualnego zapotrzebowania. Przykładem zastosowania tych parametrów do sterowania wentylacją jest system iFlow. Zapewnia on duży komfort użytkownikom budynku, a równocześnie gwarantuje największe oszczędności eksploatacyjne, potwierdzone EcoKartą.

Wentylacja przyjazna dla użytkowników

Wentylacja w obiektach certyfikowanych powinna być prosta w obsłudze – zarówno dla administara obiektu, jak i dla użytkowników. Decydują o tym zarządzanie systemem BMS, informacje pochodzące z czujników, komunikaty o serwisach, ułatwione konserwacje (dzięki dobrze dobranym komponentom) czy łatwość czyszczenia elementów wentylacyjnych. Bardzo ważna jest jakość wentylacji mechanicznej oraz niewielkie zaangażowanie użytkowników w obsługę, na co wpływają poprawne dobory i pełne zakresy usług dostawców i wykonawców.

Co jednak w tym kontekście oznacza słowo „przyjazne”? Innowacyjne, proste w montażu, wydajne, ciche, bezobsługowe (a jeśli wymagają obsługi, to możliwie jak najprostszej i wygodnej) oraz wysokiej jakości i – co najważniejsze – ekonomiczne, co z dumą możemy stwierdzić o rozwiązaniach SMAY.

Przykładowo wspomniany już system iFlow jest przyjazny w obsłudze zarówno dla administratora, jak i dla użytkowników budynku, zapewniając możliwość zmiany parametrów w obrębie pomieszczenia. Idąc z duchem czasu, dzięki aplikacjom na smartfon lub tablet SMAY umożliwia obsługę systemu z każdego miejsca budynku. Z poziomu aplikacji można ograniczyć wietrzenie pomieszczenia po wyjściu z biura, zwiększyć temperaturę przed przyjściem do pracy oraz zadbać o właściwe stężenie CO2 w pomieszczeniu, zapewniając komfortowe warunki pracy. iFlow wykorzystuje najważniejsze funkcje systemu BMS, by zoptymalizować pracę instalacji wentylacyjnej, i w uniwersalny sposób prezentuje je na wbudowanym web serwerze. Dzięki temu pozwala przy minimalnych kosztach dać pełną kontrolę i monitoring systemu wentylacji w każdym obiekcie.

Ponadto oferta SMAY obejmuje asortyment do wentylacji zarówno naturalnej (wysoko punktowanej przy certyfikacji), jak i mechanicznej, których konstrukcja ułatwia eksploatację przez użytkowników.

Podczas projektowania instalacji wentylacyjnej w budynku certyfikowanym należy pamiętać, że każdy detal decyduje zarówno o komforcie osób w budynku, jak i kosztach eksploatacji, a w konsekwencji wpływa na wynik procesu certyfikacji.

Wentylacja na żądanie - 1
Podstawowe funkcje systemu iFlow:
 • pomiar i regulacja parametrów takich jak stężenie CO2 i temperatura,
 • pomiar parametrów dotyczących jakości powietrza: VOC i poziomu wilgotności,
 • kontrola obecności w pomieszczeniach,
 • konfiguracja kalendarza zajętości indywidualnie dla każdego pomieszczenia,
 • monitorowanie parametrów pomieszczenia i poprawności działania regulatorów VAV,
 • sterowanie centralą wentylacyjną i optymalizacja układu wentylacyjnego pod względem energochłonności,
 • wbudowany web server do sterowania systemem.
Korzyści z zastosowania systemu iFlow:
 • niższy pobór energii na wentylację budynków
 • większy komfort dla użytkowników pomieszczeń
 • przepływ powietrza dostosowany do zapotrzebowania – optymalizacja emisyjności co2
 • monitorowanie pracy regulatorów VAV i parametrów pomieszczenia,
 • możliwość samodzielnej zmiany parametrów pracy układu z poziomu web serwera,
 • stosowanie dedykowanego rozwiązania ze sprawdzonymi algorytmami sterowania.
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym działem doradców.