Na potrzeby rozwijania naszej witryny korzystamy z plików cookies w celu personalizacji reklam, treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Podczas korzystania z naszej strony zostaną zapamiętanie Twoich preferencje, przeglądarka czy lokalizacja. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Komfort ludzi w budynkach dzięki zastosowaniu tłumików wentylacyjnych SMAY

tłumiki-akustyczne

Dopuszczalne normy hałasu – wymogi prawne

Dopuszczalny poziom przenikających do pomieszczeń dźwięków, emitowanych przez wyposażenie techniczne budynku oraz inne urządzenia wewnątrz budynku lub poza nim, reguluje norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Według tych przepisów w godzinach 6.00–22.00 w pomieszczeniach mieszkalnych natężenie dźwięku nie może przekraczać 35 dB(A), a w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych 40 dB(A). W godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) hałas nie powinien przekraczać odpowiednio 25 dB(A) i 40 dB(A).

Właśnie dlatego cicha praca systemów wentylacji to również kwestia komfortu przebywania w pomieszczeniu.

Tłumiki hałasu i wibracji dla kanałowych systemów wentylacyjnych

W instalacji wentylacji mechanicznej głównym źródłem hałasu są nie tylko wentylatory, ale także zbyt mocno przymknięte przepustnice, nawiewniki lub po prostu kanały wentylacyjne, w których prędkość przepływu powietrza jest zbyt duża i powstaje tzw. szum własny. By stłumić hałas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej, stosuje się kanałowe tłumiki akustyczne o odpowiednich właściwościach tłumiących. Tłumiki znajdują się zazwyczaj pomiędzy wentylatorem a przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi lub wyciągowymi oraz przed nawiewnikami dostarczającymi powietrze do pomieszczeń o wysokich wymaganiach komfortu akustycznego. Wprowadzeniu do instalacji wentylacyjnej dodatkowego elementu, jakim jest tłumik akustyczny, towarzyszy wzrost oporów przepływu. Aby zminimalizować ten wzrost, tłumiki umieszcza się w strefie jak najmniejszych prędkości przepływu.

W ofercie firmy SMAY można znaleźć wiele typów tłumików akustycznych o różnych parametrach, które nadają się do zastosowania w różnych typach budynków. Szeroki wybór pozwala spełnić wysokie wymagania projektowe, a co za tym idzie – poprawnie zaprojektować instalacje.

Na stronie internetowej http://tlumiki.smay.pl/ znajduje się program doborowy. Umożliwia on prosty i szybki dobór tłumików w różnych konfiguracjach.

Autor
Serwis Smay - 3
Patrycja Waśko

Patrycja Waśko, Product Manager i Konstruktor Urządzeń Wentylacyjnych, Dział Rozwoju Produktów SMAY 

Tłumiki akustyczne do prostokątnych przewodów wentylacyjnych

Tłumiki TAP/TAPS to prostokątne tłumiki akustyczne z kulisami tłumiącymi, produkowane w zakresie szerokości 150–3000 mm, wysokości 150–2500 mm oraz długości 500–2000 mm. Możliwe jest wykonanie tłumika ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej 1.4301. Standardowo tłumiki TAP/TAPS można montować wewnątrz budynków w poziomych i pionowych ciągach przewodów wentylacyjnych, z kulisami w pozycji pionowej lub poziomej. Montaż tłumików wentylacyjnych odbywa się przy pomocy zawiesi oraz przyłączy kołnierzowych o szerokości 20 mm, 30 mm lub 40 mm. Obudowa tłumika standardowo wykonana jest w klasie szczelności A (według EN 1507) i pozwala na stosowanie tłumików TAP w instalacji wentylacyjnej pracującej w zakresie ciśnień od -500 Pa do 500 Pa. Istnieje możliwość wykonania obudowy tłumika w klasie szczelności B (według EN 1507) w zakresie ciśnień od -750 Pa do 1000 Pa. Tłumik TAP/TAPS w wykonaniu ze stali ocynkowanej ma klasę korozyjności C2 (według EN ISO 12944), a w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301 – klasę korozyjności C3 (według EN ISO 12944). Zaleca się stosowanie tłumików TAP/TAPS przy prędkościach przepływu powietrza nieprzekraczających 12 m/s.

TAP/TAPS mają wkłady tłumiące (kulisy) z niepalnego (klasa A1 według PN-EN 13501-1) materiału dźwiękochłonnego. By zabezpieczyć kulisy przed uszkodzeniami mechanicznymi, ich powierzchnię dodatkowo pokrywa się odpornym na ścieranie welonem szklanym.

Tłumik TAP/TAPS może być wyposażony w kulisy absorpcyjne (szczególnie polecane do tłumienia hałasu generowanego w zakresie średnich i wysokich częstotliwości) lub kulisy absorpcyjno-rezonatorowe. 50% powierzchni tych ostatnich osłania blacha ocynkowana, a kulisy tego typu poleca się do tłumienia hałasu generowanego w zakresie niskich i średnich częstotliwości.

Rysunek 1. Kulisy absorpcyjne

tlumiki-akustyczne

Rysunek 2. Kulisy absorpcyjno-rezonatorowe

By zmniejszyć opory przepływu powietrza, można wyposażyć kulisy w dodatkowe owiewki:

tlumiki-akustyczne

Rysunek 3. Kulisy bez owiewek

Rysunek 3. Kulisy z owiewkami (na wlocie)

Istnieje możliwość zamówienia wyłącznie kulis (TAL).

W zakresie wymiarów (szerokość × wysokość) do 2500 × 1500 mm tłumiki można stosować w jednostrefowych poziomych przewodach oddymiających. W tej funkcji tłumiki SDS-TAP oraz SDS-TAPS mogą pracować wyłącznie w pozycji poziomej i mają klasyfikację ogniową E600120(h0)S1500 single.

Tłumiki wentylacyjne TAH/TAHS stosuje się w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach komfortu akustycznego. Montuje się je także w ciągach wentylacyjnych o wysokich wymogach czystości powietrza. Tłumik w wykonaniu higienicznym nadaje się w szczególności do zastosowania w kuchniach, pomieszczeniach gastronomicznych, szpitalach, laboratoriach, halach przemysłowych itp. Konstrukcja tłumika ma na wybranym boku klapę rewizyjną, która pozwala łatwo zdemontować kulisy, by poddać je okresowemu czyszczeniu. Wykonanie (analogiczne jak w przypadku tłumików TAP/TAPS – z kulisami z powłoką z włókna szklanego) sprawia, że kulisy można czyścić mechanicznie, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia.

Rysunek 5. Tłumik z klapą rewizyjną na boku A prostopadłym do kulis

Rysunek 6. Tłumik z klapą rewizyjną na boku B równoległym do kulis

Tłumiki akustyczne do okrągłych przewodów wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne TAR to okrągłe tłumiki akustyczne, które standardowo można montować wewnątrz budynków w pozycji pionowej lub poziomej. Produkowane są w zakresie średnic od 80 mm do 800 mm. Standardowe długości tłumika TAR wynoszą 500 mm, 1000 mm oraz 1500 mm. Możliwe jest wykonanie tłumika ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej 1.4301. Produkty te mają wkład tłumiący z niepalnego materiału dźwiękochłonnego zabezpieczonego przesłoną z perforowanej blachy ocynkowanej. Montaż tłumików odbywa się przy pomocy zawiesi. Obudowa tłumika standardowo wykonana jest w klasie szczelności C (według EN 12237) i pozwala na stosowanie tłumików TAR w instalacji wentylacyjnej pracującej w zakresie ciśnień od -750 Pa do 2000 Pa. Tłumik TAR ma klasę korozyjności C3 (według EN ISO 12944). Zaleca się stosowanie tłumików TAR przy prędkościach przepływu powietrza nieprzekraczających 12 m/s.

Tłumiki akustyczne TAS są zbudowane analogicznie do tłumików TAR i produkowane są w zakresie średnic od 100 mm do 400 mm. W tłumikach TAS obudowę wykonuje się z rury spiro. TAR i TAS różnią się dostępnym asortymentem i parametrami akustycznymi.

Rysunek 7. Tłumik TAR

Rysunek 8. Tłumik TAS

Tłumiki TL-C to kołowe tłumiki kanałowe, które montuje się w pozycji pionowej lub poziomej przy pomocy zawiesi. Produkowane są w zakresie średnic od 250 mm do 1250 mm. Standardowe długości tłumików TL-C wynoszą 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm oraz 1450 mm. Korpus z blachy stalowej ocynkowanej zakańczają dekle z wbudowanymi nitonakrętkami do połączeń kołnierzowych. Otwory w deklach tłumików TL-C mogą być rozmieszczone indywidualnie według typu wentylatora. Wypełnienie tłumika stanowi skalna wełna mineralna zabezpieczona włókniną szklaną i ocynkowaną blachą perforowaną. Obudowa tłumika standardowo ma klasę szczelności C (według EN 12237) i pozwala na stosowanie tłumików TAR w instalacji wentylacyjnej pracującej w zakresie ciśnień od -750 Pa do 2000 Pa. Tłumik TL-C ma klasę korozyjności C2 (według EN ISO 12944). Zaleca się stosowanie tłumików TAR przy prędkościach przepływu powietrza nieprzekraczających 15 m/s.

W zakresie średnic od 630 mm do 1250 mm tłumiki mają klasyfikację ogniową E600120(h0)S1500 single, co pozwala stosować je w jednostrefowych poziomych przewodach oddymiających. W tej funkcji tłumiki TL-C mogą pracować wyłącznie w pozycji poziomej.

Tłumiki TL-CN produkowane są w zakresie średnic od 315 mm do 1250 mm. Różnią się od tłumika TL-C dodatkowym elementem, który stanowi rdzeń tłumika z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki niemu TL-CN ma korzystniejsze parametry wielkości tłumienia w poszczególnych pasmach częstotliwości niż tłumik TL-C.

Rysunek 9. Tłumik TL-C

Rysunek 9. Tłumik TL-CN

Tabele oraz wykresy przedstawiające wartości tłumienia, straty ciśnienia, szumy własne oraz masę własną poszczególnych tłumików można znaleźć w kartach katalogowych, które są dostępne na stronie https://www.smay.pl.

System różnicowania ciśnienia Safety Way SMAY

W ramach systemu jednostką nadrzędną jest zestawów wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – iSway®.

Nowy sposób zabezpieczenia budynków ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to:
• wysoka skuteczność działania – zapobieganie zadymieniu dróg ewakuacyjnych to najlepszy sposób na ochronę ludzi w przypadku pożaru;
• możliwość zastosowania systemu w wysokich i bardzo wysokich budynkach;
• możliwość projektowania systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu na podstawie nowoczesnych symulacji komputerowych;
• bezawaryjność systemu dzięki dobowej, tygodniowej i miesięcznej automatycznej kontroli podstawowych funkcji działania;
• istotne ograniczenie czasu przeglądów okresowych;
• ograniczenie liczby elementów układu kontrolno-pomiarowego;
• bezkanałowy montaż, który nie wymaga zabudowy zbiorczych szachtów napowietrzających;
• możliwość zdalnego monitorowania systemu;
• znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie prób odbiorowych.

Wszystko to pozwala maksymalnie zredukować cenę zabezpieczenia budynku przy zachowaniu najwyższego poziomu parametrów funkcjonalności i niezawodności systemu przeciwpożarowego.

System przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo ludzi w budynkach.

różnicowanie-ciśnienia-przewodnik
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.
Bądź z nami na bieżąco: