Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Klapy przeciwpożarowe odcinające – wielopłaszczyznowe i transferowe do prostokątnych przewodów wentylacyjnych

Przeznaczenie klap
Wielopłaszczyznowa przeciwpożarowa klapa odcinająca przeznaczona jest do montażu w instalacjach wentylacji jako przegroda odcinająca, oddzielająca strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (klapa normalnie otwarta). Funkcją tej klapy jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapa WKP-O może również pełnić funkcję klapy transferowej, współpracując ze specjalną maskownicą w kształcie plastra miodu.

Klapy WKP-O są skonstruowane, produkowane oraz poddawane próbom zgodnie z wymogami norm EN 15650 „Wentylacja budynków – przeciwpożarowe klapy odcinające” oraz PN-EN 13501-3 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających”.

Skuteczność klap potwierdzają badania według normy PN-EN 1366-2 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające”. Klapa WKP-O kwalifikuje się do klasy szczelności C (szczelność obudowy) na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1751 „Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających”.

Klapy WKP-O składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomych piór oraz układu napędowego. Obudowę klapy tworzą płyty ogniochronne oraz stalowe elementy konstrukcyjne. Obydwa końce obudowy mogą być zakończone stalowymi króćcami, które ułatwiają łączenie elementów kanału z klapą. Za pomocą metalowych sworzni do obudowy zamocowano ruchome pióra z mineralnego kompozytu silikatowego.