Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Pobierz NOWY KATALOG produktów SMAY

– porównaj możliwości i wybierz najlepsze rozwiązania wentylacyjne
Klapa przeciwpożarowa odcinająca wentylacji bytowej KWP-O

Klapa przeciwpożarowa odcinająca wentylacji bytowej KWP-O

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-O-E(S) przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. W związku z powyższym, podstawową funkcją klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich siłowników , także do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru ale także np.: do okresowego przewietrzania).
Klapy te są klapami niesymetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy).
Mogą być instalowane w sztywnych przegrodach budowlanych.
Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana próbom zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650 „Wentylacja budynków – przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających”.
Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające”.
Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej, które rozdzielone są przekładkami izolującymi z materiału ogniochronnego grubości 40 [mm]. Wewnątrz klapy znajduje się przegroda, której ruch w pozycji zamkniętej ograniczony jest listwą oporową. Osie przegrody współpracują z wbudowanymi do przekładek izolacyjnych łożyskami ślizgowymi. Zamknięcie przegrody realizowane jest przez układ cięgien.
Klapy produkowane są również w wersji specjalnej, z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy takie stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym, w laboratoriach itp. Wszystkie elementy stalowe są wykonywane ze stali kwasoodpornej 1.4301. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem (bez-rozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów).
Klapy przeciwpożarowe typu KWP oparte są na jednym zunifikowanym korpusie.  Po dołączeniu do niego odpowiedniego napędu osiąga się klapę o określonej funkcji. Klapa opcjonalnie wyposażona jest w dwa otwory rewizyjne na górze i dole, co sprawia, że nie ma potrzeby montowania pokryw rewizyjnych na kanałach przed klapami, dla dokonywania ich okresowych inspekcji i testowania. Nie potrzeba też określać strony obsługi.

Chcesz kupić nasze produkty?

Przejdź na listę dystrybutorów i znajdź dostawcę w swoim województwie.

Zainteresowały
Cię nasze rozwiązania?

Porozmawiajmy
osobiście.

Pliki do pobrania

Image File info Date Open Download
Karta katalogowa Smay KWP-O 1 MB 27.06.2022 Otwórz Pobierz
Dokumentacja Techniczno Ruchowa KWP-O-E(S) 3.5 MB 04.10.2022 Otwórz Pobierz
Instrukcja montażu KWP-O-(E)S 3 MB 04.10.2022 Otwórz Pobierz
Atest Higieniczny KWP 1 MB 14.08.2019 Otwórz Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych KWP-O-E(S) 0.5 MB 06.10.2022 Otwórz Pobierz
Klapy przeciwpożarowe - zestawienie tabelaryczne 1 MB 14.09.2021 Otwórz Pobierz

Zobacz również

Produkty z kategorii: Klapy przeciwpożarowe