Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Wspieramy projektantów przy realizacji inwestycji – zobacz jak wpieraliśmy ich pracę przy Złotej 44

Wszyscy projektujący nowoczesne rozwiązania, w tym także ci, którzy odpowiadają za tworzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych i wydajnej klimatyzacji, pracują na jednolitym trójwymiarowym modelu.

Janusz Kosak
kierownik działu projektowego SMAY

Apartamentowiec ZŁOTA 44. Zabezpieczenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wysokościowym systemem SAFETY WAY.

Przebywając w budynku, nasze bezpieczeństwo powierzamy projektantom, którzy zadbali o to, by pomieszczenie dysponowało odpowiednimi warunkami dotyczącymi wentylacji oraz ochroną przeciwpożarową. SMAY dostarcza na rynek innowacyjne rozwiązania, które zapewniają odpowiedni dostęp do świeżego
powietrza i chronią ludzi podczas pożaru. Brak odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych może sprawić, że budynek w kilkadziesiąt minut z nowoczesnej bryły architektonicznej, wypełnionej sprzętem wartym miliony, zamieni się w zgliszcza. Jednak nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają tak zaprojektować instalację przeciwpożarową, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu  oraz w istotny sposób zwiększyć bezpieczeństwo ludzi w przypadku pożaru. Zaprojektowane przez projektantów systemy w razie potrzeby uruchomią zabezpieczenia przeciwpożarowe, które ograniczą rozprzestrzenianie się dymu
i ognia, umożliwiając ewakuację i akcję ratowniczo-gaśniczą straży pożarnej.

SMAY zabezpiecza ludzi i mienie na wypadek pożaru

Grupa SMAY od blisko 30 lat dostarcza innowacyjne i kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej, z których korzysta ponad 12 tys. klientów w Polsce i w 25 krajach na całym świecie. Tworzenie bezpiecznych systemów w branży wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaga od SMAY posługiwania się najnowocześniejszymi rozwiązaniami projektowymi. Obecnie biuro projektowe SMAY liczy kilkanaście osób w Krakowie oraz dodatkowe osoby w biurach w Warszawie i Poznaniu. Pracę projektantów wspiera oprogramowanie Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection, Autodesk AutoCAD Revit MEP Suite oraz Autodesk Revit Collaboration Suite. Za cały proces implementacji, od dostarczenia oprogramowania poprzez dedykowane wdrożenia, szkolenia i konsultacje odpowiedzialna była firma MAT – Autoryzowany Partner Autodesk. „Autodesk Revit umożliwia inżynierom kontrolę postępu prac, wykonywanie zestawień zaawansowania realizacji projektów dla poszczególnych branż, praktycznie w każdym momencie. Wszyscy projektujący nowoczesne rozwiązania, w tym także ci, którzy odpowiadają za tworzenie zabezpieczeń.

Zamiast stosowanych dotychczas bloków urządzeń pochodzących z baz produktów poszczególnych producentów pracujemy z rodzinami obiektów Revit Families.

przeciwpożarowych i wydajnej klimatyzacji, pracują na jednolitym trójwymiarowym modelu” – mówi Janusz Kosak, kierownik działu projektowego w firmie SMAY. Pracownicy SMAY to inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem projektowym, dla których oczekiwania rynku są kluczowym elementem. SMAY jako jedna z pierwszych, dużych polskich firm z branży wentylacji i ochrony przeciwpożarowej zapoczątkowała tworzenie i udostępnianie swoich produktów w formacie dla rozwiązań Revit. Wszystkie tworzone elementy wyposażone są w tzw. konektory definiujące położenie i wymiar przyłącza do konkretnego systemu. Dodatkowo dzięki współpracy z działami rozwoju produktu oraz badań i analiz tworzone rodziny elementów będą stopniowo uzupełniane o parametry dynamiczne, takie jak spadek ciśnienia oraz hałas w funkcji wydatku i wielkości. „Zamiast stosowanych dotychczas bloków urządzeń pochodzących z baz produktów poszczególnych producentów pracujemy z rodzinami obiektów Revit Families, które są wiernym odwzorowaniem rzeczywistych elementów instalacji, np. kratek nawiewnych, przepustnic, czy też bardziej skomplikowanych urządzeń, takich jak system różnicowania ciśnienia iSway” – dodaje Janusz Kosak.

Zapobiegaj pożarom, wykorzystując symulacje

SMAY od dawna przeprowadza analizy przemian termodynamicznych dowolnych instalacji powietrznych. Narzędzie CFD (Computational Fluid Dynamics) jest używane przy instalacji HVAC, dzięki czemu już na etapie projektowania możliwa jest weryfikacja systemu oraz dobór optymalnych urządzeń. Tak zaprojektowane instalacje przeciwpożarowe minimalizują ryzyko wystąpienia pożaru i jednocześnie maksymalnie ograniczają jego skutki. SMAY podchodzi kompleksowo do całego procesu projektowania, stosując filozofię BIM. Pracownicy firmy SMAY w trakcie projektowania systemów wentylacji pożarowej przeprowadzają symulacje pożaru, w trakcie których równolegle wykonywana jest analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz skupiania się toksyn. Już na etapie wirtualnego modelu projektant SMAY analizuje możliwe zagrożenia, które powstać mogą w trakcie ewentualnego pożaru w obiekcie, oraz weryfikuje, jak działają zaprojektowane instalacje oddymiające oraz instalacje przeciwpożarowe. „Coraz wyższe wymagania i oczekiwania
inwestorów sprawiają, że firmy liczące się w branży wykorzystują najbardziej efektywne narzędzia. Zgodnie z koncepcją BIM – Building Information Modeling inwestor chce mieć możliwość kontroli przebiegu inwestycji, kosztów, parametrów instalacji już od wczesnej fazy projektowania” – argumentuje Janusz Kosak. „Wydaje się, że obecnie na rynku, jedynym narzędziem, które na to pozwala, jest Autodesk Revit MEP. Jest to rozwiązanie wszechstronne, które pozwala opracowywać spójną wielobranżową dokumentację” – podsumowuje Janusz Kosak.

Coraz wyższe wymagania i oczekiwania inwestorów sprawiają, że firmy liczące się w branży wykorzystują najbardziej efektywne narzędzia. Zgodnie z koncepcją BIM – Building Information Modeling inwestor chce mieć możliwość kontroli przebiegu inwestycji, kosztów, parametrów instalacji już od wczesnej fazy projektowania.

Janusz Kosak
kierownik działu projektowego SMAY

smay