Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

System różnicowania ciśnienia w Sky Tower Wrocław

System różnicowania ciśnienia w Sky Tower

Wrocław

Technologie z myślą o naszym bezpieczeństwie

Obiekty wysokościowe są wrażliwe na wpływ wiatru, którego prędkość wzrasta wraz z wysokością, powodując nierównomierny rozkład ciśnienia na poszczególnych kondygnacjach budynku. W takich przypadkach szczególnie ważne są zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym. W sytuacji pożaru jedyną drogą ewakuacji osób przebywających na wyższych piętrach są korytarze i klatki schodowe. SKY TOWER to najwyższy budynek mieszkalno-biurowy w Polsce, dlatego zastosowane w obiekcie układy wentylacji pożarowej powinny zapewnić właściwy rozkład ciśnienia na klatce schodowej, by umożliwić otwarcie drzwi ewakuacyjnych na każdej kondygnacji przy równoczesnym powstrzymaniu przedostawania się gazów pożarowych
z palącej się kondygnacji do przestrzeni klatki schodowej.
Na pracę układu napowietrzania w obiektach wielokondygnacyjnych ogromny wpływ wywiera ciąg termiczny, dlatego najlepsze rozwiązanie techniczne w zakresie systemów oddymiania przestrzeni dla tego obiektu to SAFETY WAY®. System ten zapewnia ochronę przeciwpożarową pionowych dróg ewakuacyjnych na każdej kondygnacji i w ciągu całego roku. System jest sterowany
z wykorzystaniem nowej generacji automatyki odpornej na oscylacje oraz mającej szybki czas reakcji. W ramach projektu dokonano montażu automatyki, sterowania, okablowania, uruchomienia i kalibracji systemu różnicowania ciśnienia. Zapewniono również dostawę i montaż baterii klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji strumieniowej, dostawę elementów i montaż instalacji wentylacji bytowej w części biurowej, dostawę klap przeciwpożarowych do całego obiektu oraz elementów wentylacyjnych (kratek, nawiewników, tłumików, elementów nietypowych na zamówienie itp.). Inteligentne systemy przeciwpożarowe to już nie utopia, ale technologia, w którą z myślą o naszym bezpieczeństwie można wyposażyć każdy obiekt.

Zastosowane systemy

Safety Way – system różnicowania ciśnienia
Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu.

Użyte produkty

Connecting-to-smoke-exhaust