Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Folder oddymiania hal przemysłowych i magazynowych oraz aeracji obiektów przemysłowych

Odpowiednia jakość powietrza do pracy jest niezbędna dla funkcjonowania każdego człowieka, zarówno w środowisku domowym, jak i w zakładzie pracy. Dbając o bezpieczną przestrzeń do pracy firma SMAY oferuje praktyczne rozwiązania w zakresie wentylacji hal przemysłowych dla projektantów i inwestorów.

Systemy wentylacji oddymiającej obiektów wielkokubaturowych, takich jak: magazyny i zakłady produkcyjne spełniają przede wszystkim funkcję efektywnego obniżenia temperatury dymów w strefie podstropowej i zabezpieczenie konstrukcji budynku. Jednocześnie w istotny sposób
poprawiają warunki działania ekip ratowniczo-gaśniczych, ułatwiając wygaszenie pożaru i ewakuację ludzi.

oddymianie hal magazynowych
Zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających pozwala m.in. na:
  • obniżenie odporności pożarowej do klasy E jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m² w strefach pożarowych o powierzchni powyżej 1000 m² (§ 215 ust.1);
  • uzyskanie zgody na znaczne powiększenie strefy pożarowej – o 50 (§ 229 ust. 1) lub 100% dla budynków jednokondygnacyjnych bądź na ostatniej kondygnacji obiektów wielokondygnacyjnych, niezawierających pomieszczenia zagrożonego wybuchem i wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia;
  • otrzymanie zezwolenia na wybudowanie całego obiektu (z wyjątkiem garaży), bez względu na jego powierzchnię, w ramach jednej strefy pożarowej; w tym jednak przypadku warunkiem jest jednoczesne zastosowanie systemu oddymiania i stałych samoczynnych wodnych urządzeń gaśniczych (§ 230 ust. 2);
  • uzyskanie zgody na powiększenie długości przejścia ewakuacyjnego o 50% pod warunkiem uruchamiania urządzeń oddymiających za pomocą systemu wykrywania dymu (§ 237 ust. 6);
  • otrzymanie pozwolenia na powiększenie długości dojścia ewakuacyjnego o 50% pod warunkiem uruchamiania instalacji za pomocą systemu wykrywania dymu (§ 256 ust. 4, pkt 2).
Pobierz folder