Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Krajowa Ocena Techniczna – KOTy, czyli jak potwierdzić zastosowanie produktu

KOT - Krajowa Ocena Techniczna
Autor
Agata Kokoszka
Agata Kokoszka

Manager Systemu Zarządzania Jakością w firmie SMAY Sp. z o.o.

SMAY jako pierwsza firma w Polsce uzyskała Krajowe Oceny Techniczne w obszarze wyrobów do wentylacji i klimatyzacji w pełnym zakresie oferowanych produktów. Dzisiaj odpowiemy Wam na częste pytania, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem Krajowej Oceny Technicznej.

Co to jest Krajowa Ocena Techniczna- KOT?

KOT, czyli Krajowa Ocena Techniczna, zgodnie z definicją przed¬stawioną w Ustawie o wyrobach budowlanych jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których znajdzie się dany wyrób budowlany.

Jakie wyroby powinny uzyskać Krajowe Oceny Techniczne- KOT?

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się dla wyrobów budowlanych, które:
• nie podlegają rozporządzeniu europejskiemu nr 305/2011 (tzw. CPR);
• nie są objęte zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu (lub jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu jest niewłaściwa, lub jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego);
• zostały wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Które wyroby spośród wymienionych w Załączniku nr 1 do tego rozporządzenia nie są objęte obowiązkiem sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych do 31 grudnia 2020 r.?

Obowiązek ten nie dotyczy wyrobów, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym.

Krajowa Ocena Techniczna – kto może wydać KOT?

KOT-y mogą zostać wydane przez jednostki oceny technicznej i krajowe jednostki oceny technicznej. W przypadku wyrobów budowlanych z grupy wyrobów do wentylacji i klimatyzacji jest to Instytut Techniki Budowlanej.

Na jaki okres wydawane są KOT-y?

Krajowe Oceny Techniczne są wydawane na 5 lat. Okres ten może być przedłużany, jednak nie na dłużej niż następne 5 lat.

Jakich dokumentów powinniśmy oczekiwać przy zakupie wyrobów budowlanych?

Kupując produkty budowlane, można oczekiwać:
• Deklaracji Właściwości Użytkowych – dla wyrobów budowlanych podlegających regulacjom europejskim (CPR) i obowiązkowi oznakowania znakiem CE;
• Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych („krajowa deklaracja”) – dla wyrobów budowlanych podlegających regulacjom krajowym i obowiązkowi oznakowania znakiem budowlanym.

Kto może wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych/Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych?

Deklarację taką może wystawić producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Deklaracja powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do podpisania deklaracji wraz ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.

Jak można zweryfikować, czy dostarczona deklaracja zawiera wszystkie prawnie wymagane informacje?

Najlepiej porównać zawartość otrzymanej deklaracji ze wzorami przedstawionymi w załącznikach do rozporządzeń:
• Załącznik nr 3 do rozporządzenia 305/2011 (CPR) – dla wyrobów objętych znakowaniem CE;
• Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, dla wyrobów objętych znakowaniem znakiem budowlanym.

SMAY liderem w KOT-z grupy 36 – klimatyzacji KOT-ach dla wyrobów klimatyzacji i wentylacji

SMAY jako pierwsza firma w Polsce uzyskała Krajowe Oceny Techniczne w obszarze wyrobów do wentylacji i klimatyzacji w pełnym zakresie oferowanych produktów. 5 lutego podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 firma SMAY została wyróżniona przez Instytut Techniki Budowlanej za uzyska¬nie Krajowych Ocen Technicznych w obszarze wyrobów do wentylacji i klimatyzacji.

Wyróżnienie to nagroda za ogrom pracy, którą specjaliści SMAY wykonali jeszcze przed końcem czerwca 2019 r. Działania te były związane z rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2016 r. Rozporządzenie to nakłada na producentów materiałów budowlanych, dla których nie ma aktualnych, przedmiotowych polskich norm produktowych, nowy istotny obowiązek: pozyskanie od jednostek oceny technicznej dokumentów określanych jako Krajowe Oceny Techniczne (w skrócie KOT-y).

Dotyczy to zwłaszcza wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, m.in. kratek, nawiewników, przepustnic, czerpni, wyrzutni i przewodów wentylacyjnych. Wszystkie produkty, które znajdują się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, wraz z późniejszymi zmianami), będą musiały zostać opatrzone znakiem budowlanym. Rozporządzenie zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r.

Jakich dokumentów powinniśmy oczekiwać przy zakupie wyrobów budowlanych?
Chcesz dowiedzieć się więcej o KOT-ach? Przeczytaj „Pytanie do eksperta”. To tam odpowiedzieliśmy na najczęstsze pytania pojawiające się wraz z wprowadzeniem Krajowej Oceny Technicznej.

 

Safety Way: innowacyjny system różnicowania ciśnień – drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ognia – najwyższy stopień ochrony
System różnicowania ciśnień Safety Way to rozwiązanie dla budynków wielokondygnacyjnych:

  • iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
  • wykorzystanie innowacyjnego algorytmu predykcyjnego,
  • wytrzymały nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych system Anty Frost,
  • 24-godzinny autotest sprawdzający wszystkie podzespoły,
  • automatyczna adaptacja do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu,
  • komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu i stały monitoring wszystkich jego elementów (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.),
  • stały pomiar P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia.

Pobierz wydanie przewodnia “System różnicowania ciśnień”

różnicowanie-ciśnienia-przewodnik
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.
Bądź z nami na bieżąco: