Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Przepustnice wentylacyjne. W jakim celu wykonuje się badania urządzeń wentylacji?

przepustnice_wentylacyjne

Stanowisko do badania szczelności przepustnic

Autor
Izabela Tekielak-Skała

Kierownik Działu Badań i Analiz CFD w firmie SMAY Sp. z o.o

Przepustnice są jednym z podstawowych elementów instalacji wentylacyjnych. Umieszczane w sieci przewodów umożliwiają zarówno regulację, jak i odcięcie przepływu. Skąd jednak wiadomo, jakimi parametrami charakteryzują się przepustnice wentylacyjne?

My to wiemy, ponieważ w zakładowym laboratorium firmy SMAY znajdują się specjalistyczne stanowiska badawcze, pozwalające na wykonywanie badań podstawowych parametrów przepustnic, takich jak szczelność, charakterystyki aerodynamiczne czy moment obrotowy. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1751:2014 [1] na podstawie opracowanych w dziale badawczym i laboratorium procedur. Poniżej opisano wybrane parametry przepustnic oraz ich wpływ na funkcjonowanie instalacji.

Badania urządzeń wentylacji okiem SMAY

Szczelność przepustnic wpływa na łączny poziom nieszczelności instalacji, który z kolei przekłada się w pewnym stopniu na wymaganą wydajność wentylatorów nawiewnych. Przepustnice wentylacyjne są badane pod względem szczelności przegrody oraz niezależnie samej obudowy.Wyjaśniając znaczenie szczelności przegrody przepustnicy, można posłużyć się przykładem urządzenia o powierzchni 0,5 m2 i 4 klasie (szczelności przegrody), pracującej w instalacji o ciśnieniu 300 Pa. Taka klasa szczelności przepustnicy powoduje przeciek powie¬trza na drugą stronę przegrody przepustnicy nie większy niż 5,5 m3/h, natomiast obniżenie standardu do poziomu 2 klasy będzie powodowało przecieki powietrza na poziomie ok. 125 m3/h. Dalsze obniżenie klasy szczelności, do poziomu 1 klasy, będzie powodowało przecieki ponad 600 m3/h.

Jak widać w powyższych obliczeniach, zmniejszenie klasy szczelności przegrody z 4 do 2 będzie powodowało zwiększenie strumienia powietrza ponad 20-krotnie, natomiast obniżenie klasy szczelności przegrody z 4 do 1 będzie powodowało zwiększenie strumienia przepływającego przez nieszczelności w przegrodzie ponad 100-krotnie! Również zwiększenie klasy szczelności obudowy przekłada się na zmniejszenie ilości powietrza wypływającego z instalacji w niekontrolowany sposób. Rozważana przepustnica wykonana w klasie C będzie się charakteryzowała przeciekiem przez obudowę na poziomie ok. 0,9 m3/h, natomiast w klasie A będzie to wartość dziewięciokrotnie wyż¬sza, czyli ok. 7,9 m3/h.

Powyżej została przedstawiona analiza tylko dla jednej przepustnicy o powierzchni 0,5 m2, a jak wiadomo, w instalacji wentylacyjnej może znajdować się kilka lub nawet kilkadziesiąt przepustnic. Zastosowanie przepustnic o wyższej klasie szczelności pozwala na zmniejszenie ilości powietrza przepływającego przez nieszczelności, co może powodować zmniejszenie wymaganej wydajności wentylatorów obsługujących instalację. Mniejsza wydajność może się również przełożyć na zmniejszenie mocy wentylatorów, a zatem również na oszczędność energii.

Przepustnice wentylacyjne a straty ciśnienia

Kolejnym istotnym parametrem przepustnic są straty ciśnienia, jakie występują przy przepływie powietrza. Straty ciśnienia przy przepływie określa się dla przepustnicy w pełni otwartej. Zmiana położenia przegrody przepustnicy zwiększa tę stratę, co może być wykorzystane podczas regulacji już istniejącej instalacji. Wynikiem badania wykonanego zgodnie z normą [1] powinien być współczynnik wypływu (Cd), który jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości współczynnika oporu miejscowego (ξ):.

przepustnice_wentylacyjne

Znajomość współczynnika oporu miejscowego pozwala na określenie straty ciśnienia występującej na przepustnicy, która jest zależna od kwadratu prędkości przepływu powietrza (w2), gęstości (ρ) i współczynnika oporów (ξ):

przepustnice_wentylacyjne

Opory występujące na przepustnicy wpływają na sumaryczną stratę ciśnienia występującą w sieci przewodów, a ta z kolei przekłada się na wymagany spręż wentylatora. Powyżej opisane parametry mogą zostać wyznaczone jedynie w trakcie badań laboratoryjnych. Firma SMAY posiada własne laboratorium, wyposażone w stanowiska badawcze przeznaczone do określania wielkości omówionych parametrów, którego doświadczony zespół pracowników już kilkanaście lat prowadzi badania produktów wentylacyjnych. Jednym z pierwszych stanowisk w laboratorium umożliwiającym badanie przepustnic było stanowisko do badania szczelności, złożone ze stołu ze specjalną komorą i wentylatora oraz układu pomiarowego umożliwiającego pomiar ciśnienia i strumienia objętościowego przepływu (rysunek 2). Stanowisko zostało wykonane zgodnie z normą i umożliwia badanie zarówno obudowy przepustnicy, jak i szczelności przegrody w pozycji zamkniętej. W późniejszym okresie laboratorium rozbudowane zostało o stanowiska do badania oporów oraz momentu obrotowego, złożone z wentylatorów, prostownic przepływu i odpowiedniej długości odcinków prostych przewodów badawczych. Również na tych stanowiskach zastawano odpowiednią aparaturę umożliwiającą pomiar ciśnienia, strumienia objętościowego przepływu oraz momentu obrotowego.

przepustnice_wentylacyjne

Przepustnica regulacyjna i odcinająca PWIIS

Jako pierwszy producent w Polsce firma SMAY uzyskała Krajowe Oceny Techniczne na przepustnice jedno- i wielopłaszczyznowe wydane przez Zakład Oceny Technicznej ITB. Firma SMAY, jako świadomy producent, kładzie duży nacisk na zgodność oferowanych produktów z deklarowanymi parametrami. Firma jest świadoma, że jednorazowe wykonanie badań (badania typu) nie zawsze jest wystarczające. Na parametry pracy urządzenia może wpływać wiele czynników, takich jak technologia wykonania czy końcowy kształt produktu. Istnieją jednak mniej oczywiste, z pozoru nawet nieistotne czynnik, takie jak zmiana dostawcy materiałów do budowy urządzenia lub nowy pracownik odpowiedzialny za jego montaż. Badanie urządzeń wentylacji i stałej kontroli produktów w firmie SMAY pozwala na wychwycenie wszelkich odchyleń od założeń na wczesnym etapie, co pozwala na ich szybką korektę, a zatem utrzymanie pożądanych parametrów pracy.

LITERATURA 1] PN EN 1751:2014 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badanie aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykających.

 

Safety Way: innowacyjny system różnicowania ciśnień – drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ognia – najwyższy stopień ochrony
System różnicowania ciśnień Safety Way to rozwiązanie dla budynków wielokondygnacyjnych:

  • iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
  • wykorzystanie innowacyjnego algorytmu predykcyjnego,
  • wytrzymały nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych system Anty Frost,
  • 24-godzinny autotest sprawdzający wszystkie podzespoły,
  • automatyczna adaptacja do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu,
  • komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu i stały monitoring wszystkich jego elementów (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.),
  • stały pomiar P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia.

Pobierz wydanie przewodnia “System różnicowania ciśnień”

różnicowanie-ciśnienia-przewodnik
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.
Bądź z nami na bieżąco: