Na potrzeby rozwijania naszej witryny korzystamy z plików cookies w celu personalizacji reklam, treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Podczas korzystania z naszej strony zostaną zapamiętanie Twoich preferencje, przeglądarka czy lokalizacja. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Szczelność klap przeciwpożarowych

Przeciwpożarowe klapy odcinające stosowane w instalacjach wentylacyjnych cechuje szereg parametrów, a w szczególności: szczelność ogniowa (E), izolacyjność ogniowa (I), oraz dymoszczelność (S). Wymagania stawiane tym wyrobom określa norma PN-EN 15650:2010  „Wentylacja budynków — Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach”.

Szczelność klap przeciwpożarowych oraz ich dymoszczelność określają przeprowadzane pomiary wielkości przecieku przez zamkniętą klapę. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1366-2:2015 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych — Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające” dla szczelności ogniowej limit wynosi 360 m3/hm2, a dla dymoszczelności 200 m3/hm2 (odniesiony do temperatury 20°C).

Jeżeli Producent klap zamierza określić dodatkowe parametry w zakresie osiągów aerodynamicznych wyrobu to może przeprowadzić dodatkowe badania. Procedurę badawczą w tym zakresie wyznacza norma
PN-EN 1751:2014 „Wentylacja budynków — Urządzenia wentylacyjne końcowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających”. W zakresie szczelności w pozycji zamkniętej norma przewiduje klasyfikację od 1 do 4 (ryc. C.1), natomiast w zakresie szczelności obudowy od A do C (ryc. C.2).

Szczelność klap przeciwpożarowych - 2
Szczelność klap przeciwpożarowych

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 15650:2010 zał. E Producent przeprowadza badania tzw. codzienne (1% produkcji). W ramach tej procedury weryfikowanych jest szereg parametrów, w tym przebadana jest szczelność klap pożarowych. Oferowane na rynku klapy najczęściej posiadają tylko podstawową klasyfikację odporności ogniowej bez dodatkowych parametrów aerodynamicznych. Są jednak Producenci tacy jak Smay Sp. z o.o. których wyroby spełniają bardziej restrykcyjne wymagania niż podstawowe (EIS) w związku z tym wyznaczane są dodatkowe klasy szczelności wg PN-EN 1751:2014.

Szczelność klap przeciwpożarowych - 1

Przykładowy protokół z badania. Szczelność klap pożarowych – laboratorium Smay Sp. z o.o.

Szczelność klap pożarowych – korzyści

Smay posiada wysoką szczelność klap przeciwpożarowych – większość produktów sklasyfikowanych zostało w klasie C (najwyższej w zakresie szczelności obudowy). Korzyści wynikające z zastosowania klap o wysokiej szczelności obudowy są oczywiste, ich zastosowanie minimalizuje straty ciśnienia w instalacji. W instalacjach szczelnych zwłaszcza typu CleanRoom stosowanych w obiektach medycznych, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach i innych obiektach o wymaganej wysokiej czystości stosowanie klap o wysokiej szczelności obudowy jest koniecznością. Dodatkowo szczelna instalacja wentylacyjna obniża koszty eksploatacji związane ze zużyciem energii. Systemy o większej szczelności mogą pracować przy niższym ciśnieniu, dzięki czemu wentylatory zużywają mniejsze ilości energii.

Szczelność klap przeciwpożarowych a wymagania i regulacje prawne

Kolejnym aspektem wyboru instalacji wentylacyjnej o wysokiej klasie szczelności jest spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE  z dnia 29 października 2009 r.
W trosce o ochronę środowiska i ograniczenie zużycia energii kolejne regulacje prawne stawiają coraz wyższe wymagania w tym zakresie. Inwestycja w produkty o wysokich parametrach w zakresie szczelności gwarantuje spełnienie wymagań również w przypadku ewentualnego zaostrzenia norm w przyszłości.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Autor
systemów bezpieczeństwa
Robert Wawszkiewicz

Z-ca Kierownika Działu Rozwoju Produktów – SMAY