Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

iFlow – przewodnik systemu indywidualnej wentylacji

System do optymalizacji pracy układu wentylacyjnego w budynku w wykorzystaniem regulatorów przepływu objętościowego VAV.

System iFlow powstał z myślą o obiektach, których struktura i architektura wewnętrzna nie tworzy otwartych przestrzeni, a grupę zamkniętych pomieszczeń, w których ze względu na zmienność ich wykorzystania wymaga się dostosowania ilości dostarczanego powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem. Obiektami tymi mogą być szpitale, urzędy, budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, biurowce przy halach magazynowo-produkcyjnych, apartamenty lub kondygnacje w biurowcach do indywidualnej aranżacji.

Odpowiednia ilość świeżego powietrza dostarczana przez system wentylacyjny stanowi istotny element tworzenia w pomieszczeniu odpowiedniego klimatu. Ilość nawiewanego powietrza, oprócz typu obsługiwanego pomieszczenia, zależy przede wszystkim od liczby jednocześnie przebywających w nim osób. Budynki takie jak biurowce, szkoły, szpitale czy muzea charakteryzują się zmienną frekwencją w zależności od pory roku, dnia tygodnia czy też godziny. Liczba czynników wpływających na zmiany wydatku powietrza jest tak duża, że nie sposób jednoznacznie określić schematu, według którego można by dopasować ilość nawiewanego powietrza. Dodatkowo obecnie panująca tendencja na rynku i wymagania niskiej energochłonności obiektów wymagają stosowania rozwiązań dynamicznie zmieniających parametry.

Do takich rozwiązań należą systemy nadążne, które dostosowują się do aktualnego obciążenia pomieszczeń, dzięki czemu przynoszą maksymalne oszczędności eksploatacyjne. Systemy te oznacza się aktualnie jako DCV (Demand Controlled Ventilation). Można je kontrolować zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Co to oznacza? Analiza różnego rodzaju sygnałów – np. aktualnej temperatury w pomieszczeniu, stężenia CO2, godzin pracy użytkowników, informacji z czujników obecności oraz czujników otwarcia okien – pozwala dostosować wydajność wentylacji do aktualnego zapotrzebowania. Właśnie tak został zaprojektowany system iFlow dzięki czemu oprócz zapewnienia dużego komfortu użytkownika daje największe oszczędności eksploatacyjne.

Pobierz przewodnik iFlow

Przyjazny inwestycji i użytkownikom, prosty w projektowaniu, łatwy podczas instalacji.

  • Możliwość sterowania temperaturą nawiewu centrali poprzez sygnał o napięciu 0–10 V.
  • Algorytm sterowania temperaturą centrali zbiera wartości zadane temperatury ze wszystkich pomieszczeń, uśredniając wartość zadanych temperatur oraz dopasowując do nich temperaturę nawiewu centrali wentylacyjnej.
  • Dowolnie ograniczany zakres regulacji temperatury zadawany do centrali wentylacyjnej.
Czytaj więcej