Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM? Zielone punkty od SMAY

Jak uzyskać certyfikat BREEAM - 4
Organizacja BRE Global, zajmująca się certyfikacją inwestycji pod kątem dbałości o środowisko naturalne (BREEAM), uznała budynek, który powstał w Krakowie, za najbardziej ekologiczny obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej kategorii (Design) uzyskał on ponad 90 punktów na 100 możliwych (poziom OUTSTANDING). Wynik 90,57% to najwyższa ocena w Polsce.
Przyjrzyjmy się bliżej temu budynkowi. Jakie wymogi musiał spełnić biurowiec, aby uzyskać tak wysoką ocenę? Jak uzyskać certyfikat BREEAM?

V-Offices – najbardziej ekologiczny budynek w Europie Środkowo-Wschodniej

 

Zielone budownictwo nie jest już w Polsce nowością. Zmiany wprowadzane przez deweloperów wydają się jednak kropelką w morzu potrzeb. Tymczasem nawet jedna bluszczowa elewacja, ogród na dachu lub wykorzystanie ekologicznych materiałów w jednym budynku to niekiedy nawet dziesiątki mieszkań, w których milej mieszkać i które „żyją” w zgodzie z naturą.

Co to jest BREEAM?

System certyfikacji budynków został wprowadzony w latach 90. i z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Zastąpienie wczorajszych tanich rozwiązań ekologicznymi materiałami to dziś wymóg zarówno rynku, jak i klientów.

Co to jest BREEAM?  Certyfikat BREEAM to system kategoryzacji, w ramach którego obiekt może otrzymać punkty w dziesięciu kategoriach. Zarówno nowe, jak i już istniejące, modernizowane budynki oceniane są pod kątem: Zarządzania, Zdrowia i dobrego samopoczucia, Materiałów, Wody, Transportu, Energii, Odpadów, Wykorzystania terenu i ekologii oraz Zanieczyszczenia i Innowacji. O taką certyfikację walczą nowoczesne budynki w Polsce.

Projekt budynku  V-Offices zakładał maksymalne zmniejszenie niekorzystnego wpływu smogu. Projektanci zadbali o to, aby w obiekcie znalazła się nie tylko skuteczna wentylacja sprzyjająca środowisku, ale również wiele innych rozwiązań, takich jak energooszczędne systemy (windy, oświetlenie i izolacje), stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stojaki na rowery oraz wykończenia pozbawione formaldehydów i lotnych związków organicznych. Dodatkowo inwestor zwrócił uwagę na ochronę i wzbogacenie roślinności lokalnej. Cele tych działań to ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz realizacja założeń zrównoważonego rozwoju.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM, czyli ekologiczna wentylacja pożarowa

Do inwestycji V-Offices SMAY dostarczył system różnicowania ciśnienia SAFETY WAY® zabezpieczający pionową drogę ewakuacyjną z garażu. Wentylacja pożarowa w tym obiekcie nie pełniła jedynie funkcji ochronnej i bezpiecznej ewakuacji. Tym razem system pomógł uzyskać inwestycji certyfikat BREEAM i udowodnił, że wentylacja pożarowa może być ekologiczna.

System ma ECOKARTĘ, która potwierdza, że zastosowanie jednostek napowietrzających typu iSWAY może się przyczynić do spełnienia wymagań certyfikacji BREEAM w zakresie kredytu MAT 1 – „Wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko”, a także do uzyskania punktów w kategorii ENE 09 – „Drying space” oraz w zakresie jakości we wnętrzach: HEA 02 – „Planowanie jakości powietrza we wnętrzach i wentylacji” i HEA 05 – „Wentylacja”. Ponadto produkt może wpłynąć na zdobycie punktów w procesie certyfikacji LEED: w kategorii EAp2 – „Minimum Energy performance” oraz w kategorii IEQ.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM

Zdjęcie: v-offices.pl

Na podstawie case study z V-offices, możemy w łatwy sposób przybliżyć Państwu w jak uzyskać certyfikat BREEAM. Od samego początku etapu projektowego firma SMAY aktywnie wspierała działania projektantów obiektu, którzy musieli wybrać niezawodny system zapobiegający zadymieniu w pionowej drodze ewakuacyjnej z przestrzeni garażu na zewnątrz budynku. Zastosowano system A według PN-EN 12101-6. Zakłada on:

  • otwarte drzwi na kondygnacji, na której wykryto pożar;
  • kryterium prędkości 0,75 m/s na jednych otwartych drzwiach;
  • +50 Pa w przestrzeni klatki schodowej przy zamkniętych wszystkich drzwiach.

Projektanci dostali pakiet niezbędnej dokumentacji dostosowanej do potrzeb obiektu: szczegółowy schemat systemu nadciśnienia w klatce schodowej, obliczenia oraz kompletny spis urządzeń i schemat automatyki.

Na etapie zamówienia wykonawca systemu otrzymał od nas wsparcie techniczne dotyczące lokalizacji urządzeń, sposobu montażu oraz instalacji elektrycznej i systemów automatycznych. Po wykonaniu podłączeń nasi inżynierowie budowy oraz automatycy przyjadą do obiektu, by skalibrować cały system SAFETY WAY® zgodnie z normą oraz założeniami projektowymi.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM - 3

Rysunek 1. Schemat systemu różnicowania ciśnień pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku V-Offices

W garażu obiektu zastosowano system jednostrefowych stalowych kanałów oddymiających SDS sklasyfikowanych według kryteriów normy PN-EN 13501-4+A1:2010 w klasie E600120 (ho) S1500single odporności ogniowej oraz jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia.

Od samego początku inwestycji projektant obiektu mógł liczyć na wsparcie techniczne w kwestiach rozmieszczenia kanałów oddymiających oraz kompensacji wydłużeń termicznych. Wykonawca ustalił z nami wszystkie szczegóły montażu kanałów z kratkami oddymiającymi oraz klapami wentylacji pożarowej. Przed realizacją zamówienia przygotowaliśmy szczegółową specyfikację systemu (wraz z wielkością ramek montażowych i długością uszczelek), która została przesłana do inwestora.

Certyfikacja BREEAM przyznana inwestycji to dowód na to, że nawet niewielkie zmiany w doborze systemów i materiałów mogą znacznie podnieść jakość życia mieszkańców oraz być zgodne z prawami natury. Środowisko, w którym żyjemy, to również budynki. Przykład V-Offices potwierdza, że warto inwestować w nowe ekologiczne rozwiązania, których koszty mogą się zwrócić w przyszłości

Safety Way: innowacyjny system różnicowania ciśnień – drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ognia – najwyższy stopień ochrony
System różnicowania ciśnień Safety Way to rozwiązanie dla budynków wielokondygnacyjnych:
  • iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
  • wykorzystanie innowacyjnego algorytmu predykcyjnego,
  • wytrzymały nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych system Anty Frost,
  • 24-godzinny autotest sprawdzający wszystkie podzespoły,
  • automatyczna adaptacja do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu,
  • komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu i stały monitoring wszystkich jego elementów (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.),
  • stały pomiar P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia.
Pobierz wydanie przewodnia “System różnicowania ciśnień”
różnicowanie-ciśnienia-przewodnik
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.