Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Czy wiesz, że wentylacja może pomóc w walce z koronawirusem?

Odpowiednio skonfigurowana centrala wentylacjyjna przyczynia się do intensywnego przepływu powietrza, a co za tym idzie mniejszego ryzyka zachorowania wewnątrz budynków. Co należy zrobić, aby system wentylacji wspomagał oczyszczanie powietrza?

Według najnowszego raportu REHVA How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces użytkownik budynku może być narażony na zarażenie wirusem poprzez małe cząsteczki, które pozostają wewnątrz budynku. W typowych warunkach wewnętrznych cząsteczki koronawirusa mogą unosić się w powietrzu nawet do 3 godzin oraz podróżować na duże odległości. Cząsteczki mogą być przenoszone przez strumienie powietrza w pokojach lub w kanałach powietrza wywiewanego z systemów wentylacyjnych.

1. Wydłużamy czas pracy wentylacji

W obiektach z wentylacją mechaniczną warto wydłużyć czas jej pracy. System należy włączyć kilka godzin przed planowanym pobytem ludzi w pomieszczeniach i wyłączyć kilka godzin po ich wyjściu z obiektu. Jednak lepszym (i rekomendowanym) sposobem jest utrzymywanie wentylacji przez całą dobę.

2. Zwiększamy ilość powietrza nawiewnego i wywiewnego

Zaleca się dostarczanie do pomieszczenia jak największej ilości powietrza zewnętrznego. Kluczowy aspekt stanowi ilość dostarczonego świeżego powietrza na osobę. Jeżeli liczba pracowników jest mniejsza niż zazwyczaj, lepiej nie koncentrować stanowisk pracy na rozleglejszych obszarach, ale utrzymać większe odstępy między stanowiskami, by wzmocnić efekt oczyszczania powietrza przez systemy wentylacji.

3. Sprawdzamy temperaturę i nawilżenie

Temperaturę i wilgotność wentylacji należy pozostawić bez zmian. Wirus SARS-CoV-2 jest odporny na zmiany środowiskowe, a także podatny na bardzo wysoką wilgotność względną (powyżej 80%) i temperaturę powyżej 30°C, które nie są osiągalne ani dopuszczalne w budynkach.

4. Stawiamy na bezpieczny odzysk ciepła i recyrkulację

W pewnych warunkach cząsteczki wirusa w wywiewanym powietrzu mogą się ponownie dostać do budynku. Zdarza się, że urządzenia do odzyskiwania ciepła przenoszą cząsteczki wirusa przyłączonego do cząstek powietrza nawiewanego. Dlatego zaleca się (tymczasowe) wyłączenie obrotowych wymienników ciepła podczas trwania pandemii. Tryb recyrkulacji również powinien być wyłączony.

5. Czyszczenie kanałów nie daje praktycznego efektu

Nie trzeba czyścić kanałów wentylacyjnych, ponieważ system wentylacji nie jest źródłem zanieczyszczenia. Wirus przyczepiony do małych cząsteczek nie osadza się łatwo na kanałach wentylacyjnych i nie jest on przenoszony przez przepływ powietrza do pomieszczenia.

6. Wymiana filtrów zewnętrznych nie jest wymagana

Wymiana zewnętrznych filtrów powietrza nie jest konieczna. Zaleca się wymianę filtrów zgodnie z procedurą konserwacji.

7. Sprawdzamy działanie systemu wentylacji w łazienkach i toaletach

Systemy wentylacji wyciągowej toalet niezależnie od warunków powinny być utrzymywane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Należy się przy tym upewnić, że powstaje podciśnienie, szczególnie by uniknąć przenoszenia się niepożądanych cząsteczek.

Oczyszczanie powietrza w trakcie sezonu chorobowego i wirusowego to konieczność. Gdy osoba chora kicha lub kaszle, wirusy i baketrie bardzo łatwo rozpraszają się w powietrzu. Wdychane przez innych użytkowników budynku wirusy powodują rozprzestrzenianie się choroby. Prawidłowo skonfigurowana i działająca wentylacja umożliwia oczyszczenie powietrza, którym oddychamy z niepożądanych cząsteczek. W budynkach w których system wentylacji nie działa lub pracuje nieprawdiłowo cząsteczki wirusa mogą utrzymywać się w powietrzu nawet przez 24 godziny.

Podstawowe funkcje systemu iFlow:

 • pomiar i regulacja parametrów takich jak stężenie CO2 i temperatura,
 • pomiar parametrów dotyczących jakości powietrza: VOC i poziomu wilgotności,
 • kontrola obecności w pomieszczeniach,
 • konfiguracja kalendarza zajętości indywidualnie dla każdego pomieszczenia,
 • monitorowanie parametrów pomieszczenia i poprawności działania regulatorów VAV,
 • sterowanie centralą wentylacyjną i optymalizacja układu wentylacyjnego pod względem energochłonności,
 • wbudowany web server do sterowania systemem.

Korzyści z zastosowania systemu iFlow:

 • mniejsze koszty eksploatacji systemu wentylacji,
 • monitorowanie pracy regulatorów VAV i parametrów pomieszczenia,
 • możliwość samodzielnej zmiany parametrów pracy układu z poziomu web serwera,
 • stosowanie dedykowanego rozwiązania ze sprawdzonymi algorytmami sterowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym działem doradców.