Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Wybieraj bezpiecznie. Jak sprawdzić czy Twój dostawca ma KOTy?

Jak sprawdzić, czy Twój dostawca ma KOTy? Krajowa Ocena Techniczna

Jak sprawdzić, czy Twój dostawca ma KOTy? Krajowa Ocena Techniczna to potwierdzenie właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Wybieraj bezpiecznie i stawiaj na produkty z gwarancją jakości i powtarzalności wyrobu. Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się dla wyrobów budowlanych, które:

  • nie podlegają rozporządzeniu europejskiemu nr 305/2011 (tzw. CPR) i nie można oznakować ich znakiem „CE”,
  • zostały wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późn. zmianami),
  • nie są objęte zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu lub jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu jest niewłaściwa, lub jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Jak można zweryfikować, czy dostarczona krajowa deklaracja właściwości użytkowych zawiera wszystkie prawnie wymagane informacje?

Najlepiej porównać wzór otrzymanej deklaracji ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późn. zmianami)

Czy KOT jest obowiązkowy?

Tak – KOT jest obowiązkowy. Jeżeli wyrób budowlany nie jest objęty normą zharmonizowaną i nie zdobył europejskiej oceny technicznej, musi uzyskać KOT-a. Obowiązek ten nie dotyczy jednorazowego dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu ani produktów regionalnych.

Czy nieprzestrzeganie przepisów dotyczących znakowania wyrobów skutkuje sankcjami?

Tak – Ustawa o wyrobach budowlanych szczegółowo określa, jak należy kontrolować legalność wprowadzania do obrotu i/lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych oraz w jaki sposób nakładać sankcje, jeżeli kontrola wykaże niezgodność z przepisami.

Pamiętaj, że organy kontrolne, niezależnie od sankcji administracyjnych, mogą nakazać wycofanie z rynku wyrobów, które nie mają dokumentów dopuszczeniowych – nawet jeżeli te produkty już zostały zamontowane.

Bądź na bieżąco

Chcesz wiedzieć więcej na temat optymalnych rozwiązań przy doborze oraz projektowaniu instalacji wentylacyjnych? Zapisz się do naszego newslettera:
Chcesz kupić nasze produkty?

Przejdź na listę dystrybutorów i znajdź dostawcę w swoim województwie.

Zainteresowały
Cię nasze rozwiązania?

Porozmawiajmy
osobiście.